Need tellimistingimused kehtivad Lintgen OÜ (edaspidi nimetatud T1 Tallinn) kodulehel www.t1tallinn.com (edaspidi nimetatud Koduleht) asuvast tellimiskeskkonnast kinkekaartide tellimisel tekkivatele õigussuhetele.

Lisaks tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja T1 Tallinna vahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusaktid ja T1 Tallinna klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsustingimused), mis on kättesaadav aadressil www.t1tallinn.com/privaatsus

Kinkekaardi tellimine Kodulehel

Tellija võib Kinkekaardile vabalt valida Nimiväärtuse ehk summa vahemikus 10 kuni 300 eurot. Soovitud summa tuleb Tellijal kirjutada Kinkekaardi väärtuse lahtrisse.

Edasi valib Tellija Kinkekaardi eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning seda muuta. Pärast tellimuse ülevaatamist kinnitab Tellija tellimuse.

Kinkekaardi summa eest tasumine on Eurodes ja kuvatud summa sisaldab käibemaksu. Kinkekaardi hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamisviisile.

Kinnitatud tellimuse eest saab Tellija T1 Tallinnale tasuda pangalingi abil Swedbank, LHV, SEB ja COOP panga klientidel. Tellija ja T1 Tallinna vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja T1 Tallinn on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse. Tellimus jõustub Kinkekaardi Tellijale väljasaatmisel.

Kinkekaardi kohaletoimetamine

Tellitud Kinkekaardi toimetab T1 Tallinn Tellijale tellimuse esitamisel valitud viisil: kas SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati. Kohaletoimetamisviisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav ka Tellimuse vormistamisel.

Omniva toob tellimuse pakiautomaati saatekuluga 2.90 €.

SmartPOST toob tellimuse pakiautomaati saatekuluga 2.90 €.

Kinkekaardi kohaletoimetamise aeg

Kinkekaart toimetatakse Tellijani 1–5 tööpäeva jooksul. Juhul kui kohaletoimetamisel esineb viivitusi, võetakse Tellijaga esimesel võimalusel ühendust.

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellijale mobiilisõnum ja/või e-kiri, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse SmartPOSTi ja Omniva pakiautomaadis tasuta 7 kalendripäeva alates Tellijale mobiilisõnumi ja/või e-kirja saatmisest. Väljavõtmata saadetise kohta saadetakse Tellijale täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Tellija pole 7 kalendripäeva jooksul saadetist välja võtnud, saadetakse Kinkekaart tagasi ning Tellija peab pakiautomaadi teenuse eest uuesti tasuma.

Kinkekaardi kontojäägi kontrollimine

Kinkekaardi kontojääki saab kontrollida T1 Tallinna keskuse kinkekaardiautomaatides või aadressil: www.t1tallinn.com/kinkekaart.

Tarbija õigus tellimusest taganeda

Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Kinkekaardi tellimusest põhjust avaldamata taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Kinkekaardi tellimuse kinnitamisest. Selleks tuleb Tarbijal täita taganemisavaldus, mille leiab SIIT ning saata seeT1 Tallinna aadressile .

Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Kinkekaardi viivitamata pärast kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast taganemissoovi esitamist. Tarbija peab tagastama Kinkekaardi T1 Tallinna kontorisse Peterburi tee 2, Tallinn 11415. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Kinkekaardi tagastamise kulud.

T1 Tallinn tagastab Tarbijale tagastatud Kinkekaardi eest tasutud summa. T1 Tallinn tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Kinkekaardi kättesaamisest. T1 Tallinn teeb tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks Tellija, välja arvatud juhul, kui Tellija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks, ning tingimusel, et Tellijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu või muud kulu.

Tellija õigused

Tellijale saadetav Kinkekaart peab olema korrektne ja komplektne ning vastama T1 Tallinna poolt fikseeritud tingimustele.

Tellija kohustused

Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond) ning e-posti aadress.

Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri T1 Tallinn Kinkekaardi tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab T1 Tallinn Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on käesolevate tellimistingimustega nõus ning kohustub neid täitma.

T1 Tallinna õigused

T1 Tallinnal on õigus tellimistingimusi etteteatamiseta muuta, avaldades uued kehtivad tingimused tellimiskeskkonnas.

T1 Tallinna kohustused

T1 Tallinn kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Kinkekaardi ning vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid. T1 Tallinn kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul, juhul kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on seotud Tellijaga, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama. T1 Tallinn kohustub välja vahetama Kinkekaardi praakeksemplarid.

Kõik poolte erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Küsimuste korral palume kirjutada meile e-posti aadressil .

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn