REEGLID T1 KESKUSE KÜLASTAJATELE 

T1 Keskuse sisekorraeeskirjade (edaspidi „reeglid“) eesmärk on tagada kõigi T1 Keskuse külastajate ja töötajate heaolu. 

→  Keskuse külastajad on kohustatud järgima avalikes kohtades viibimisele kehtestatud ja üldtunnustatud reegleid ja nõudeid. 

→  Külastajad peavad käituma keskuses viisakalt ja heaperemehelikult, hoides puhtust ja korda. 

→  Külastajatel on keelatud häirida oma käitumisega teisi keskuse külastajaid ja töötajaid; kahjustada ja lõhkuda keskuse inventari; tarbida keskuse üldaladel (v.a toitlustus- ja meelelahutuskohad) alkoholi; suitsetada ja tarbida narkootilisi aineid. 

→  Keskuses ja selle territooriumil ei tohi viibida märgatavas ja teisi häirivas alkoholijoobes. Keskuses ei tohi viibida narkootilises joobes. 

→  Keskuse sissepääsude vahetus läheduses on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud vaid väljaspool suitsetamist keelavat märgistatud ala. 

→  Keskuses ei ole lubatud viibida tõukerattal, jalgrattaga, rulluiskudel, rulal vms. 

→  Keskuses on lubatud fotode tegemine ja filmimine vaid isiklikuks otstarbeks. Muudel juhtudel on fotode tegemine ja filmimine lubatud vaid keskuse esindajate eelneva nõusoleku alusel. 

→  Külastajad peavad keskuses liikudes ja käitudes olema hoolikad ja ettevaatlikud. T1 Keskus ei vastuta külastajate isikliku vara eest. 

→ T1 Keskus ei vastuta külastajatega keskuses asetleidvate õnnetuste eest, mis on tingitud T1 Keskuse sisekorraeeskirjade rikkumisest. 

→ Lemmikloomaga keskuses viibides peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima lemmiklooma lahti pääsemist. Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema lemmikloom ei reostaks keskuse territooriumi. Igal kauplusel/toitlustuskohal on õigus rendipinnale lemmiklooma mitte lubada. 

→ Keskuse töötajatel on õigus paluda lahkuda külastajatel, kes ei järgi keskuses kehtestatud reegleid või ohustavad ja häirivad oma käitumisega teisi külastajaid, teisi keskuses viibijaid ning keskust. 

→ Keskuse turvatöötajatel on õigus keskusest eemaldada või mitte lubada keskusse siseneda isikutel, kelle suhtes turvatöötajatel on põhjendatud kahtlus, et nad kavatsevad rikkuda keskuse reegleid või ohustada keskuse külastajaid, teisi keskuses viibijaid ning keskust. Sama kehtib isikute kohta, kes on varem rikkunud või üritanud rikkuda keskuse reegleid või ohustada keskuse külastajaid, teisi keskuses viibijaid ning keskust. 

→ Keskuses kehtestatud reeglite korduva või raske rikkumise korral antakse rikkujad üle politseile. 

→ T1 Keskuse külastajad teadvustavad, et keskuses on videovalve. 

→ Keskuse külastajad on kohustatud järgima T1 keskuse parklas liikluseeskirjasid. Liiklejad peavad tagama enda kui ka kaasliiklejate ning sõidukite ohutuse. 

Keskust esindab Lintgen OÜ. 

 

Meeldivat külastust! 

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn