T1 sünnipäevaloterii reeglid

Loterii korraldaja
Loterii korraldaja on Lintgen OÜ, registrikoodiga 16383761, aadressiga Peterburi tee 2, Tallinn, e-post , (edaspidi Korraldaja).

Loterii periood
Loterii toimub 6-19. novembrini 2023. (edaspidi Loterii).

Loteriis osalemise tingimused
Loteriis võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on sooritanud ostu perioodil 06.11.2023 – 19.11.2023 vähemalt 10 euro väärtuses T1 keskuses (T1, Peterburi tee 2, Tallinn) ja registreerinud oma ostutšeki kampaanialehel https://t1tallinn.com/kingiloos.

Iga ostutšekki saab registreerida ainult ühe korra.

Loteriist ei saa osa võtta Lingten OÜ töötajad, juhtorganite liikmed ja töötajate perekonnaliikmed, T1 kaupluste töötajad ja nende perekonnaliikmed.

Auhind
Kõikide Loterii tingimustele vastavate isikute vahel loositakse välja hulgaliselt kingitusi väärtusega  kuni 10 000 €. Peaauhind   väärtusega 5000   €.

Loosimine
Loosimine toimub 20. novembril 2023 T1 Keskuses (T1, Peterburi tee 2, Tallinn).

Loosimise viib läbi Korraldaja poolt moodustatud komisjon.

Loteriiga võitjatega võetakse isiklikult ühendust ning lepitakse kokku auhinna üleandmise aeg.

Võitja nimed avaldatakse internetis aadressil www.t1tallinn.com  hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval, Auhind antakse üle T1 keskuses.

Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada ostutšekk, mis tõendab ostu sooritamist T1 keskuses Loterii perioodil.

Auhind väljastatakse võitjale isiklikult.

Loterii võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.

Loterii käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.

Loterii läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Loterii läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Loteriis osalejatele.

Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Loterii viivitamatult teavitades sellest veebilehel t1tallinn.com/  ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Loterii kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.

Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

Kõik Loteriist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

Kõik pretensioonid seoses Loterii korraldamisega ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24.11.2023.a. kirjalikult aadressile Peterburi tee 2,

Tallinn 11415 märksõnaga „T1 sünnipäevaloos“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.

Lisainfot Loterii kohta saab aadressil https://t1tallinn.com/.

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn