T1 Tallinn emadepäeva kingiloosi reeglid

Kingiloosi korraldaja
Kingiloosi korraldaja on OÜ Lintgen, registrikoodiga 16383761, e-post  (edaspidi Korraldaja).

Kingiloosi periood
Kingiloos toimub 2 – 15. mai 2022. (edaspidi Kingiloos).

Kingiloosis osalemise tingimused
Kingiloosis võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on sooritanud ostu perioodil 02.05.2022
– 15.05.2022 vähemalt 5 euro väärtuses T1 keskuses (T1 Tallinn, Peterburi tee 2, Tallinn) ja registreerinud oma ostutšeki kampaanialehel https://t1tallinn.com/kingiloos.
Iga ostutšekki saab registreerida ainult ühe korra.

Kingiloosist ei saa osa võtta OÜ Lintgen töötajad, juhtorganite liikmed ja töötajate perekonnaliikmed, T1 kaupluste töötajad ja nende perekonnaliikmed.

Auhind
Kõikide Kingiloosi tingimustele vastavate isikute vahel loositakse välja Maidla Loodsuvillas KÄBI majas 1 öö kahele koos 5-käigulise peakoka õhtusöögiga.

Loosimine
Auhinna loosimine toimub 16. mail 2022 kell 12.00 T1 Keskuses (T1 Tallinn, Peterburi tee 2, Tallinn).
Loosimise viib läbi Korraldaja poolt moodustatud komisjon.
Kingiloosi võitjaga võetakse isiklikult ühendust ning lepitakse kokku auhinna üleandmise aeg.

Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada ostutšekk, mis tõendab ostu sooritamist T1 keskuses Kingiloosi perioodil.
Auhind väljastatakse võitjale isiklikult. Loosi võit tuleb realiseerida 1 aasta jooksul.
Kingiloosi võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.
Kingiloosi käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.
Kingiloosi läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kingiloosi läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kingiloosis osalejatele.
Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kingiloos viivitamatult teavitades sellest veebilehel https://t1tallinn.com/  ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kingiloosi kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.
Kõik Kingiloosist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

Kõik pretensioonid seoses Kingiloosi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 19.05.2022.a. kirjalikult aadressile Peterburi tee 2, Tallinn 11415 märksõnaga „T1 emadepäev kingiloos“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.

Lisainfot Kingiloosi kohta saab aadressil https://t1tallinn.com/

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn