LX2048

Thriller

LX2048

LX2048

Lähitulevik. Päike on muutunud nii mürgiseks, et inimesed ei saa enam päeval kodust välja minna ning tavaelu toimub peamiselt virtuaalses maailmas. Neis düstoopilistes oludes püüab surev mees tagada oma perekonna tulevast heaolu, seistes ühtlasi silmitsi inimeseks olemisega uues reaalsuses.

Kontaktid

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn