Loterii korraldaja

Loterii korraldaja on AS Tallinna Moekombinaat, registrikoodiga 11474184, aadressiga Sõjakooli 11, Tallinn, e-post , (edaspidi Korraldaja).

Loterii periood

Loterii toimub 8-10. novembrini 2019, iga päev  ajavahemikus 10.00-21.00 või kuni auhindu jätkub. (edaspidi Loterii).

Loteriis osalemise tingimused

Loteriis võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on sooritanud ostu perioodil 08.11.2019 – 10.11.2019 T1 keskuses (T1 Mall of Tallinn, Peterburi tee 2, Tallinn) ja esitavad oma ostutšeki Park aatriumi pop-up kinkeletis. Kinkeloosis ei saa osaleda Tervisefestivali ostutšekiga.

Loterii auhinna „Peugeot 508 SW kasutusõigus 3 kuuks“ loosimises saavad osaleda vähemalt 18-aastased füüsilised isikud.

Iga ostutšekiga saab loosimises osaleda ühe korra.

Loteriist ei saa osa võtta AS Tallinna Moekombinaat töötajad, juhtorganite liikmed ja töötajate perekonnaliikmed, T1 kaupluste töötajad ja nende perekonnaliikmed.

Auhind

Kõikide Loterii tingimustele vastavate isikute vahel loositakse välja hulgaliselt kingitusi.

Igal päeval uued auhinnad.

Loosimine

Loosimine toimub 8-10. novembrini 2019, iga päev  ajavahemikus 10.00-21.00 või kuni auhindu jätkub.

Loosimise viib läbi Korraldaja poolt moodustatud sõltumatu komisjon.

Loteriiga võidetud auhinnad antakse võitjale kätte koha eal, v.a. auto kasutusõigus. Korraldaja võtab auto kasutusõiguse võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Peaauhinna üleandmise aja ja koha.

Kui auto kasutusõiguse võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata.

Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada ostutšekk, mis tõendab ostu sooritamist T1 keskuses Loterii perioodil.

Auhind väljastatakse võitjale isiklikult.

Auhinnaks olev auto on kasutusel auto esindaja sõnumi kandjana ning on üleandmisel kujundatud auto esindajaga seotud kleebistega. Auhinna võitjal on kohustus kasutada autot auto esindaja kleebistega kogu kasutamise perioodi jooksul alates auto kättesaamisest.

Loterii võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.

Loterii käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.

Loterii läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Loterii läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Loteriis osalejatele.

Korraldajal on õigus Force Majeurejuhtudel lõpetada Loterii viivitamatult teavitades sellest veebilehel https://t1tallinn.com/  ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Loterii kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.

Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

Kõik Loteriist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

Kõik pretensioonid seoses Loterii korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15.11.2019.a. kirjalikult aadressile Sõjakooli 11, Tallinn11316 märksõnaga „T1 sünnipäevaloos“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.

Võidufond on igal  päeval alla 10 000€.

Üldine võiduvõimalus on u. 300 /10000.

Lisainfot Loterii kohta saab aadressil https://t1tallinn.com/.

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn