Kampaania „Peugeot 3008 kasutusõiguse loos“ reeglid

Kampaania korraldaja

Kampaania korraldaja on AS Tallinna Moekombinaat, registrikoodiga 11474184, aadressiga Sõjakooli 11, Tallinn, e-post , (edaspidi Korraldaja).

Kampaania periood

Kampaania kestab 01. detsembrist 2018.a. kuni 31. detsembrini 2018.a. (edaspidi Kampaania).

Kampaanias osalemise tingimused

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes on sooritanud mistahes summa eest ostu perioodil 01.12.2018 – 31.12.2018 T1 keskuses (T1 Mall of Tallinn, Peterburi tee 2, Tallinn), täitnud ära loosiflaieril vajalikud andmed ning sisestanud selle loosikasti, mis asub Festivali aatriumis loositava auto kõrval.

Kampaaniast ei saa osa võtta AS Tallinna Moekombinaat töötajad, juhtorganite liikmed ja töötajate perekonnaliikmed.

Auhind

Kõikide Kampaania tingimustele vastavate isikute vahel loositakse välja Peugeot 3008 kasutusõigus 3 kuuks.

Loosimine

Loosimine toimub 02. jaanuaril 2019. Korraldaja võtab Auhinna võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja koha. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

Auhind tuleb välja võtta 1 (ühe) nädala jooksul peale võitja selgumist. Juhul kui Peaauhinna võitja ei ole Peaauhinnale õigeaegselt järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida teiste Kampaanias osalenute seast välja uus võitja.

Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada ostutšekk, mis tõendab ostu sooritamist T1 keskuses kampaania perioodil, esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart). Auhind väljastatakse võitjale isiklikult või volituse alusel tema esindajale.
Auhinnaga seotud riiklikud maksud ja Auhinnaks oleva auto registreerimise kulu tasub Auto Forte OÜ. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud auto kätteandmise asukohta, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja. Kampaania võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.

Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.

Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel https://t1tallinn.com/ ilma selle eest mistahes vastutust kandmata. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel
auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.

Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15.01.2019.a. kirjalikult aadressile Sõjakooli 11, Tallinn 11316 märksõnaga „Peugeot 3008 kasutusõiguse loos“. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.

Instagram.

#t1tallinn #tasteoftallinn